ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ БУЮУ УДИРДЛАГЫН УХААН” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХУД дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байгцаагчидад “Хувь хүний хөгжлийн менежмент буюу удирдлагын ухаан” сэдэвт дотоод сургалт зохион байгууллаа. 

Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Б.Болормаа