АЖ АХУН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗУУХНЫ ҮНС БАРИГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Д/д Дүүрэг Нийт байгууламжийн тоо Нойтон үнс баригч Хуурай үнс баригч Утаа шүүгч, катализатор Байхгүй
1 Баянгол 8 1 0 1 6
2 Баянзүрх 65 12 14 5 34
3 Сонгино-хайрхан 36 3 14 1 18
4 Сүхбаатар 16 0 8 0 8
5 Хан-Уул 36 3 26 1 6
6 Чингэлтэй 27 3 8 2 14
Нийт тоо 188 22

11.7 %

    70

   37.2 %

10

 5.3 %

86

45,8%

Нийт хувь 54,2% 45,8%

 

АЖ АХУН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗУУХНЫ ҮНС БАРИГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ – 2018 ОН