ХАМРАГДСАН АЖ АХУН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗУУХНЫ АЖИЛЛАГАА /ГАР, МЕХАНИК ДҮҮРГЭЭР/ – 2018 ОН

Үндсэн мэдээлэл БГД БЗД СХД СБД ХУД ЧД Нийт төвийн 6 дүүрэгт
Зуухны мэдээлэл Байгууламжийн тоо 8 65 36 16 36 27 188
Зуухны тоо 9 123 72 29 66 46 345
Галлагаа Авмомат   2 3 1 8 4 18/5,2%
Механик 9 121 69 28 58 42 327/94,7%