ХАМРАГДСАН АЖ АХУН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН СОРЬЦЫН ЦЭГ ДҮҮРГЭЭР, ТООГООР – 2018 ОН

Үндсэн мэдээлэл БГД БЗД СХД СБД ХУД ЧД Нийт төвийн 6 дүүрэгт
Зуухны мэдээлэл Байгууламжийн тоо 8 65 36 16 36 27 188
Зуухны тоо 9 123 72 29 66 46 345
Сорьцын цэг Байна 2 27 18 8 34 16 105/ 55.8%
Байхгүй 6 38 18 8 2 11 83/44.1%