АЖ АХУН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗУУХНЫ ЯНДАНГИЙН АНГИЛАЛ ТОО – 2018 ОН

Үндсэн мэдээлэл БГД БЗД СХД СБД ХУД ЧД Нийт төвийн 6 дүүрэгт
Зуухны мэдээлэл Зуухны тоо 9 123 72 29 66 46 345
Яндангийн тоо 8 101 60 27 50 40 286
Яндангийн диаметр 200 – 250   32 24 5 18 12 91
300 – 400 8 67 33 22 32 28 190
600 – 1000   2 2       4
Бусад     1       1