БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МХХ

 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА ЦЭНД-ОЧИР

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН 

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ТАСАГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ТАСАГ

Нэрс Албан тушаал Албаны дугаар
1 Цэнд-Очир Хэлтсийн дарга 80860018
2 О.Мөнгөнтуяа Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 80860212
3 Э.Ариунболд Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн тасгийн дарга, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860213
4 Д.Цэцгээ Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын  байцаагч 80860216
5 Н.Энхбаяр Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын  байцаагч 80860217
6 П.Төгсмаа Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын  байцаагч 80860218
7 Л.Энхтуяа Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын  байцаагч 80860219
8 Н.Наранзул Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 80860221
9 Д.Энхбат Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын  байцаагч 80860222
10 О.Ёндонцоо Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч 80860223
11 Э.Одонтуяа Эм биобэлдмэлийн чанарын хяналтын улсын байцаагч 80860224
12 Ш.Гантуяа Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 80860225
13 Т.Отгонсүрэн Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 80860226
14 Д.Одончимэг Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 80860227
15 Д.Чулуунчимэг Хүнсний чанар, стандартын  хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860228
16 Ч.Болорсайхан Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч  88010309
17 Д.Оюунбат Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860229
18 Д.Цэндсүрэн Хүнсний чанар, стандартын  хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860230
19 Х.Долгормаа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 80860231
20 Б.Цэрэндулам Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 80860233
21 Б.Цэрэнханд Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 80860232
22 Ш.Санжмятав Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860234
23 Х.Мэндсүрэн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860236
24 Ц.Цэвээнжав Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860237
25 БАлтанзул Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 80860235
26 Д.Доржсүрэн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын  байцаагч 80860238
27 Ч.Бямбазул Мал эмнэлгийн хяналтын улсын  байцаагч 80860238
28 Д.Цэгмэд Ургамал хамгаалал хорио цээрийн  хяналтын улсын байцаагч 80860240
29 Г.Батбаатар Байгаль орчин, Дэд бүтэц, Хөдөлмөрийн хяналтын тасгийн дарга, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860241
30 М.Ганбаатар Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860242
31 Л.Дашцэцэг Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 80860243
32 Т.Төгсболд Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 80860244
33 Б.Энхмаа Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 80860245
34 П.Ганзориг Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 80860246
35 Б.Сайнбаяр Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 80860247
36 Ж.Болдбаатар Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 80860248
37 Д.Сонин-Эрдэнэ Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 80860249
38 Г.Вандандэмид Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч 80860250