ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ “ТҮҮХИЙ ЭД ЦУГЛУУЛАХ ЦЭГ”

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан 02-03/449 тоот удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын хүрээнд хоёрдогч түүхий эд цуглуулах, худалдан авах, худалдан борлуулах 7 цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж албан мэдэгдэл хүргүүлж ажиллалаа.