ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арваннэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Мод модон материалын төрөлжсөн зах, мод боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай 

Хоёрдугаар асуудал:

Авто засварын газруудад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Гуравдугаар асуудал:

Дулааны цахилгаан станцуудад их засвар хийдэг асбесттай харьцан ажилладаг аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай танилцууллаа 

                                      Хуралдаан 2018 оны 08 дугаар сарын 30 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

Мод модон материалын төрөлжсөн зах, мод боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай, Авто засварын газруудад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Сонин-эрдэнэ танилцууллаа 

                                                                   Аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл

                                                                      Аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл

Дулааны цахилгаан станцуудад их засвар хийдэг асбесттай харьцан ажилладаг аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Бүжинлхам танилцууллаа 

                                                                   Аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл