ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН УРЬДЧИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ

  МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжаар нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, элсэлтийн үйл ажиллагаанд боловсролын, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын чиглэлээр хяналт шалгалт хийгдэж байгаа бөгөөд нийт 265 байгууллага хамрагдахаас 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 185 хамрагдаж, 69.8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Шалгалтаар боловсрол, эрүүл ахуйн хяналтаар  нийт 715 зөрчил илрүүлж, газар дээр нь 200 зөрчлийг буюу 34%-ийг арилгуулан, нийт 465 заалт бүхий  73 албан шаардлагыг хүргүүлээд байна. Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга 19 хуулийн этгээдэд 4.400.0 нэгжийн шийтгэлийг ногдууллаа. Шалгалтын хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийт 8 удаа мэдээлэл хийж ажиллав.

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаагүй нийт 18 сургууль цэцэрлэг, Сургалтын  орчны талаар налайх дүүргийн 152-р цэцэрлэг, Голомт цогцолбор сургууль, Баянгол дүүргийн 120-р цэцэрлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн  Мэргэн хүү, Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Алтан нар, Аминэрдэнэ Ундраа, Солонго, Гэрэлт-оюу, Мянганбуян, Хатанбүүвэйбаатар, Содон ертөнц цэцэрлэгүүд.

2018 оны 09 дүгээр сарын 01-нд хичээл эхлэхгүй сургууль, цэцэрлэгүүд нь Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүргийн 54-р цэцэрлэг, Хан-уул дүүргийн 121, 41-р цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 47-р сургууль, 164-р цэцэрлэг, Баянзүрх дүүргийн 126, 53 дугаар сургууль, 146-р цэцэрлэг,  Чингэлтэй дүүргийн  102, 19, 174 цэцэрлэгийн өргөтгөлүүд, 18 цэцэрлэг /2018 оны 8-р сард улсын комисс хүлээн авсан боловч суурийн давхарт хөрсний ус нэвчиж, зоорийн давхарт байрлах цахилгааны шит болон узелийн өрөөгөөр ус нэвчиж, 2 цаг тутамд насосоор шавхалт хийгдэж, чийгтэй орчинд цахилгаанд цохиулах, аваар осол гарах эрсдэлтэй/, Сонгинохайрхан дүүргийн 127–р цэцэрлэг.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хөгжүүлэх нөхцөл боломж бүрэн хангагдаагүй, хяналтын камергүй, автомашины зогсоолгүй, хашаажуулаагүй, галын аюулгүй байдлыг хангаагүй, зориулалтын бус байртай. Үүнд:138, Гурван хөгжил зайсан, Бумбардайн найзууд, Мөндөө, Даргиатын жаалууд, Мандах наран, Далай багачууд, Ачлал, Содон эрдэнэ, Мянган буян,  243, 121, 250,151, 152, Очхон, Цэцэгбал,  Элбэрэлт ээж, Бумбагдай, Алтан манцуй, Эрдэнэ бүрэн, Индиго, Ирээдүйн гүнтэн, Баянмангол, Амин дэлбээ, Сувдхан, Дуду цэцэрлэг 115, 15, 63, 87, 136,  MIU , Шинэ зуун билэг, Онон, Боловсрол, Гүн галуутай,  Баянзүрх цогцолбор, Чандмань Шинэ зуун билэг, Алтан нар, Ундраа, Содон ертөнц, Этүгэн, Чухаг, Даргитын жаалууд, Мандах наран, Сод сургууль

Багшлах бүрэлдэхүүний талаар:

Багшлах бүрэлдэхүүнээр бүрэн хангагдаагүй нийт  111, 116, 252, 227,127, 63, 152,  120, 95, 146, 228, 27, 176, Элбэрэлт ээж, Бумбагдай, Алтан манцуй, Эрдэнэ бүрэн, Амин дэлбээ, Бумбардайн найзууд, Мөндөө, Очхон, Цэцэгбал, Сувдхан, Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Бөмбөөлэй нархан, Амин эрдэнэ, Ундраа, Мянган буян, Хатан бүүвэй баатар, Мэргэн хүү, 15, 63   дугаар сургууль, Этүгэн,  Онон, Сод, MIU, Номч нахиа сургууль, 227,127, 243, 250, 176, 228, 146, 27, 41, 63 дугаар сургууль

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаагүй Гэрэлт-Ирээдүй, Олонлог эгзи, MIU, Номч нахиа, Русский лицей,

Ном сурах бичгийн талаар:

Хамрагдсан ерөнхий боловсролын сургуулиудад сурах бичгийн татан авалт хийгдээгүй байна.

 

/ ЭРҮҮЛ АХУЙ /-ЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

2018 -2019 оны хичээлийн жилд нийт 262 сургууль, цэцэрлэгт урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийхээр зарласнаас  180 буюу 70 хувьд нь эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын чиглэлээр хяналт шалгалт хийгдэж байна.

 1. Их болон урсгал  засвар  дуусаагүй байгаа сургууль, цэцэрлэг, хангамжийн төвүүд.нэрээр.   / 2018 оны 09 дүгээр сарын 01 ний байдлаар:

Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүргийн 186 –р цэцэрлэг, Налайх дүүргийн 152, Голомт цогцолбор сургууль, Хан-Уул дүүргийн 115, 63, Шинэ зуун билэг, Оном сургууль, Баянгол дүүргийн 120, 95, 164-р цэцэрлэг 51, 40, 47, Сэтгэмж цогцолбор сургууль,Баянзүрх дүүргийн 126, 53 дугаар сургууль, Чингэлтэй 102, 19, 174 –р цэцэрлэгийн өргөтгөлүүд, 220-р цэцэрлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн 127–р цэцэрлэг

 1. 2018 оны 09 дүгээр сарын 01 нд хичээл эхлэхгүй сургууль, цэцэрлэгийн нэр:

Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүргийн54 дүгээр цэцэрлэг,  Хан-уул дүүргийн 121, 41-р  цэцэрлэг,Баянгол дүүргийн 164 –р цэцэрлэг, Баянзүрх дүүргийн 126, 53 дугаар сургууль,146-р цэцэрлэг,  Чингэлтэй дүүргийн  102, 19, 174 цэцэрлэгийн өргөтгөлүүд, 18 цэцэрлэг/2018 оны 8-р сард улсын комисс хүлээн авсан боловч суурийн давхарт хөрсний ус нэвчиж, зоорийн давхарт байрлах цахилгааны шит болон узелийн өрөөгөөр ус нэвчиж, 2 цаг тутамд насосоор шавхалт хийгдэж, чийгтэй орчинд цахилгаанд цохиулах, аваар осол гарах эрсдэлтэй/, Сонгинохайрхан дүүргийн 228, 127–р цэцэрлэг

 1. Гадна талбайн тохижилт, цэвэрлэгээ шаардлага хангахгүй сургууль, цэцэрлэгийн нэр:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль, Гэрэлт-Ирээдүй мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Налайх дүүргийн 152 –р цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 138 сургууль, 220-р цэцэрлэг барилгын ажлын хог цэвэрлээгүй, Сонгинохайрхан дүүргийн   Мэргэн хүү,Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Алтан нар, Амин-эрдэнэ Ундраа, Солонго, Гэрэлт-оюу, Мянганбуян, Хатанбүүвэйбаатар, Содон ертөнц, 252, 127-р цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургууль, 57, 95 дугаар цэцэрлэг

 1. Гадна талбайн тоглоом аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй, хөдөлгөөнтэй сургуль, цэцэрлэгийн нэр:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль/ сагсны талбайн хашаанууд ганхаж, бэхэлгээ суларсан, хашааны төмрүүд ил шовх байгаа нь хүүхэд гэмтэж болзошгүй/, 131, 138 дугаар цэцэрлэг, Хан-Уул дүүргийн Шинэ –Өнөөдөр сургууль,  Баянгол дүүргийн 95 –р цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 18 цэцэрлэг, , Сонгинохайрхан дүүргийн  Мэргэн хүү, Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Алтан нар, Аминэрдэнэ Ундраа, Солонго, Гэрэлт-оюу, Мянганбуян, Хатанбүүвэйбаатар, Содон ертөнц, 252, 127-р цэцэрлэгүүд 

 1. Эдэлбэр газрын хашаанд зориулалтын бус тоног төхөөрөмж тавьсан / кантейнер гэх мэт/:

Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байрны эдэлбэр газарт иргэний хувийн хүлэмж байрладаг,  хичээлийн 2-р байрны хүлэмжийн  барилгыг авсан иргэн оршин суух барилга барьж сургуулийн эдэлбэр газарт байршдаг ба хашаа хайсаар сургуулиас тусгаарлагдаагүй байршиж байна. Баянгол дүүргийн 95 –р цэцэрлэг, Баянзүрх дүүргийн 53, Баянзүрх цогцолбор сургууль, Чингэлтэй дүүргийн 9 цэцэрлэгийн хашаанд кантейнер байрлуулсан, 220 дугаар цэцэрлэгийн гадна гэрэлтүүлэгийн утас ил гарсан,

 1. Эдэлбэр газрын зам талбай, цардмал зам эвдэрсэн засвар хийгээгүй сургууль, цэцэрлэгийн нэр:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль /Сургуулийн хичээлийн 1, 2 дугаар байрны эдэлбэр газрын цардсан талбайд эвдрэл гэмтэл үүсч, ил төмөр утас нь гарсан/, Налайх дүүргийн 103 дугаар сургууль,  Баянзүрх дүүргийн 53-р сургууль, Чингэлтэй дүүргийн 9-р цэцэрлэгийн хашаан дотор  тоглоомын талбайн хэсэгт Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн 4-р магистраль шугамын хамгаалалтын зурвас байрладаг ба тус дулааны шугамд засвар үйлчилгээ 8 дугаар сарын 20-24-ний өдрүүдэд хийгдэж цэцэрлэгийн эдэлбэр газар, гадна тоглоомын талбайн хэсэгт нүх ухаж, газар шорооны ажил хийгдэн тохижилтыг алдагдуулсан. Сонгинохайрхан дүүргийн  Хатанбүүвэйбаатар,Мянганбуян цэцэрлэгүүд.

 1. Эдэлбэр газар болон сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчимд нүх ухсан гэх мэт аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй газрын нэр:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль, Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургуулийн ард иргэн барилга барихаар том хэмжээний нүх ухсан, Баянзүрх дүүргийн 53-р сургуулийн гадна талд дулааны шугам засаж байгаа,

 1. Хог хаягдлын цэг шаардлага хангахгүй цэцэрлэг, сургуулийн нэр:

Налайх дүүргийн 152 –р цэцэрлэг, Голомт цогцолбор сургууль, Баянгол дүүргийн 120 –р цэцэрлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн  Мэргэн хүү, Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Алтан нар, Аминэрдэнэ Ундраа, Солонго, Гэрэлт-оюу, Мянганбуян, Хатанбүүвэйбаатар, Содон ертөнц цэцэрлэгүүд.

 1. Сургуулийн хашаа, хайс эвдэрсэн, шаардлага хангахгүй сургууль, цэцэрлэгийн нэр:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль, 131, 138 дугаар цэцэрлэг, Баянзүрх дүүргийн 44-р сургуулийн хашааг урагшлуулж байгаа, Сонгинохайрхан дүүргийн Алтан нар, Аминэрдэнэ Ундраа, Солонго,Содон ертөнц цэцэрлэгүүд

 1. Сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэврийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, хүрэлцээ, хангамж:

Багануур дүүргийн Гэрэлт-Ирээдүй мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 125 дугаар сургууль, Сүхбаатар дүүргийн Шинэ зууны удирдагч сургууль, Чингэлтэй 117-р  сургууль, Сонгинохайрхан дүүргийн  Алтан нар, 127,227,252 Хатанбүүвэйбаатар,196 дугаар цэцэрлэгүүд, 42 дугаар сургууль,12 дугаар сургуулиуд

 1. Сургуулийн биеин тамирын заал, урлаг заал эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан эсэх /нэрээр /:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1, 2 дугаар байрны биеийн тамирын заалны хана, таазны будаг шохой  хуурч,  хөгц мөөгөнцөр үүссэн, цахилгааны аюулгүй байдал хангагдаагүй, цахилгааны утас ил  байрласан,  Сод бүрэн дунд сургууль, Баянгол дүүргийн 141 –р сургууль, Сонгинохайрхан дүүргийн   Мэргэн хүү, Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Алтан нар, Аминэрдэнэ Ундраа, Солонго, Гэрэлт-оюу, Мянганбуян, Хатанбүүвэйбаатар, Содон ертөнц цэцэрлэгүүд.

 1. Сургалтын тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамж, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан эсэх:

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль, 125 дугаар сургууль, Чингэлтэй дүүргийн 117, Оюут сургууль, Баянзүрх дүүргийн 44, 53 –р сургуулийн ширээ сандал, самбар  дутуу, Сонгинохайрхан дүүргийн   Мэргэн хүү, Цоглог найзууд, Шинэ хотхон, Алтан нар, Аминэрдэнэ Ундраа, Солонго, Гэрэлт-оюу, Мянганбуян, Хатанбүүвэйбаатар, Содон ертөнц,196, 127, 252, 253 цэцэрлэгүүд.

 1. Сургалтын байранд шавьж, мэрэгч устгал, халдваргүйтгэл хийлгэсэн эсэх:

Сургалтын байранд шавьж, мэрэгч  устгал, халдваргүйтгэлийг 27-31 ны хооронд хийлгэхээр төлөвлөсөн байна.

 1. Ундны усны шинжилгээ авсан сургууль, цэцэрлэгийн нэр, тоо:

Нийт урьдчилан сэргийлэх шалгалтад хамрагдсан 24 сургууль, цэцэрлэгийн ундны уснаас дээж авч НМХГ-ын  төв лабораторит шинжилгээнд хамруулаад байна.