ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

 
 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/117 тоот удирдамжийн дагуу Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Их, дээд сургууль, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, элсэлтийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг Боловсролын хяналтын улсын байцаагч, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч нар хяналт тавин ажиллаж байна. Хяналт шалгалт 40.5 хувьтай явагдаж байна.