ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/106 дугаартай удирдамжийн дагуу “Neosmile” шүдний эмнэлэгт ашиглагдаж буй шүдний дэлгэмэл рентген аппаратын кабинетад цацрагийн-эрүүл ахуй дозиметрийн хэмжилт, цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч баталгаажуулалт хийж ажиллалаа.