СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ “ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН БАЛЛОНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ”

2018 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр худ дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс , Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран үндэсний их баяр наадмын үеэр хоол үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, эрүүл ахуй стандартын шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүн, соёлтой үйлчилгээ үзүүлэх, орчны бохирдол, шингэрүүлсэн шатдаг хийн аюулгүй байдалд анхаарч ажиллах зэрэг зөвлөмж, анхааруулга сэрэмжлүүлгийг хүргүүлэн  ажиллалаа. Уулзалтанд 70 аж ахуйн нэгж иргэн оролцов.