СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ “ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН БАЛЛОНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ”

Баяр наадмаар нийтийн хоолны үйл ажиллагаа эрхлэх Чингэлтэй дүүргийн 70 иргэд, ААН байгууллагуудад шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллон, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах тухай зөвлөмж тараан өгч, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.