АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 09-16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

2017.02.16

д/д Дүүрэг Шалгалтаар явсан байцаагчдын тоо Шалгалтад хамрагдсан обьектын тоо агаарын чанарыг сайжрулах бүс тус бүрээр Шалгалтад хамрагдсан нийт обьектын тоо Улсын байцаагчдын авсан арга хэмжээ
I II III IV
1 Баянгол дүүрэг дэх МХХ 8     7 50 57 15 мэдэгдэх хуудас
2 Баянзүрх дүүрэг дэх МХХ 20 89 16   25 130 119мэдэгдэх хуудас, 1 акт
3 Чингэлтэй дүүрэг дэх МХХ 18 61     5 66 48мэдэгдэх хуудас,
4 Сүхбаатар дүүрэг дэх МХХ 1       43 43 41мэдэгдэх хуудас, 75.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан.
5 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх МХХ 20 62 17   22 101 101мэдэгдэх хуудас, 3 албан шаардлага, 720,0 мянган төг торгууль
6 Хан-Уул дүүрэг дэх МХХ 14   43   4 47 45мэдэгдэх хуудас, 2 албан шаардлага
  Нийт дүн

 

71 212 76 7 149 444

 

369 мэдэгдэх хуудас, 3 албан шаардлага, 1 акт, 795.0 мянган төгрөгийн торгууль

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 71 улсын /ахлах/ байцаагчид нийслэлийн 6 дүүргийн агаарын чанарыг сайжруулах1. 2, 3, 4 дүгээр бүсэд харьяалагдах обьектын харуул, авто машины ил зогсоол, дугуй засвар, авто засвар, токарийн цех, тос, масло, тосол зардаг ТҮЦ зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй 444 иргэн, аж ахуй нэгжид шалгалт хийж 369 мэдэгдэх хуудас, 3 албан шаардлага, 1 акт, 795.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг танилцуулан зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 

 

Өссөн дүнгээр /2017.02.07-16 хүртэл/ 152 байцаагч, 838 иргэн, аж ахуй нэгжид шалгалт хийж 668 мэдэгдэх хуудас, 9 албан шаардлага, 8 акт, 795.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг танилцуулан зөвлөгөө өгч ажиллалаа