НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ГАДААД ТОМИЛОЛТ, СУРГАЛТ, ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ “ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР”

2018 оны эхний хагас жилийн  байдлаар нийт 21 албан хаагч 6 улсын 19 /давхардсан тоогоор/ гадаад сургалт, хөтөлбөрт хамрагдаад байна.

Хэлтсээр

/2018.06.22-ны өдрийн байдлаар/

Газар, хэлтэс Сургалтын тоо Албан хаагч
1 ЭИХХЦХХ 1 1
2 ХАБХААХХ 2 2
3 ЭМБСХХ 3 3
4 ХУД 1 1
5 СБД    
6 БГД 1 1
7 БЗД    
8 ХНХТХХ 2 3
9 СХД 3 4
10 ЧД    
11 ЦБЦАБХХ 2 2
12 БНД 1 1
13 НД 1 1
14 ТГ    
15 ДБХХ    
16 Лаборатори 1 1
17 БОГУУХХ 1 1
  Нийт 19/давхардсан тоогоор/ 21
Улсаар

/2018.06.22-ны өдрийн байдлаар/

Явсан улс Удаа
1 ӨАБНУ 1
2 БНСУ 4
3 Итали 1
4 БНАСШУ 1
5 БНХАУ 6
6 БНЭУ 2
7 Малайз  
8 Филипин  
9 Казакстан  
10 Япон  
11 АНУ  
  Нийт  

Хэлтэс, албан хаагч бүрээр харуулбал:

Нэр Хэлтэс, албан тушаал Сургалт, хөтөлбөрийн нэр, чиглэл Явсан улс Хугацаа
1 Э.Уранцэцэг ЦБЦАБХХ-ийн ЦБЦХУБ Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал сэдэвт мэргэшүүлэх сургалт ӨАБНУ 2018.01.15-2018.02.09
2 С.Болорцэцэг БОГУУХ-ийн БОГГЗЗХУБ Мэргэшүүлэх сургалт, туршлага судлах

 

БНСУ 2018.01.29-2018.03.02
3 Ш.Хонгорзул ХНХТХХ-ийн ХХУАБ Хөдөө аж ахуйн салбар дахь залуу эмэгтэйчүүдийн ажлын байрны чиг хандлага Итали улсын Ром хот 2018.02.19-2018.03.02
4 А.Урангуа ХНХТХХ-ийн ХХУБ
5 Л.Энхчимэг Төв лаборатори химич Богино хугацааны мэргэшүүлэх сургалт БНСУ 2018.02.26-2018.04.27
6 Ш.Сандаг-Очир ЦБЦАБХХ-ийн ЦБЦХУАБ Цацрагийн аюулгүй байдал сэдэвт сургалт БНАСШУ-ын Коломбо хот 2018.03.05-2018.03.09
7 Г.Энхтөр СХД-дэх МХХ-ийн МХУБ Хөгжиж буй орнуудад зориулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн болон мах махан, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн олон талын технологи сэдэвт сургалт БНХАУ 2018.03.30-2018.04.27
8 Я.Батмөнх СХД-дэх МХХ-ийн МХУБ Хөгжиж буй орнуудад зориулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн болон мах махан, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн олон талын технологи сэдэвт сургалт БНХАУ 2018.03.30-2018.04.27
9 Э.Оюунсоёмбо ХАБХААХХ Орчин үеийн технологи, аж ахуйн менежмент БНЭУ 2018.04.27

2018.05.17

10 С.Лхагвадулам ЭМБСХХ Англи хэл, хүний нөөцийн сургалт БНЭУ 2018.05.14-2018.07.23
11 Ц.Булган ХАБХААХ БНХАУ-ын Сичуан мужид зохион байгуулагдах сургалт БНХАУ 2018.05.17-2018.06.08
12 Г.Номин БГД-дэх МХХ БНСУ-ын Осон хотод зохион байгуулж буй “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” БНСУ 2018.06.18-2018.06.28
13 С.Рэнчинлхам ЭИХХЦХХ БНХАУ-ын Бээжин хотод зохион байгуулагдах Ази, Европын орнуудын хүнсний экспорт, импортын хяналт шалгалт болон хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн семинар сургалт  

 

БНХАУ

 

 

2018.06.05-2018.06.27

14 Д.Сарантуяа СХД -дэх МХХ
15 Р.Оюунгэрэл НД-дэх МХХ
16 Ц.Энхжаргал ХНХТХХ БНСУ-ын Сөүлийн их сургуулийн зуны сургалт БНСУ 2018.06.07-2018.08.10
17 О.Алтантуул ЭМБСХХ БНХАУ-ын Худалдааны яамхаас тус улсын Бээжин хотноо зохион байгуулж буй сургалт БНХАУ 2018.06.11-2018.07.11
18 Э.Өлзийбүрэн БНД-дэх МХХ
19 Л.Мөнхсаруул ХУД-дэх МХХ
20 Э.Сарнай ЭМБСХХ БНХАУ-ын Бээжин хотноо зохион байгуулагдах “Нэг бүс-Нэг зам” төслийн зам дагуух орнуудын хүнсний аюулгүй байдлын хяналт шалгалт сургалт БНХАУ 2018.06.13-2018.08.08
21 Д.Сарантуяа СХД-дэх МХХ