НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ОЛГОЖ БУЙ 23 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ДҮГНЭЛТИЙН ЖАГСААЛТ

 

Зөвшөөрлийн нэр Одоо олгож байгаа Олгохгүй

болсон

1 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах  

 
2 Машин механизм, тоног төхөөрөмж суурилуулах, их засварын дараа ашиглалтад оруулахад зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох  
3 Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулахад дүгнэлт гаргах  
4 Архи согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагааны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах  
5 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шинжилгээний дүгнэлт  
6 Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээ эрхлэхэд улсын  байцаагчийн дүгнэлт гаргах  
7 Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний чанарын байдалд дүгнэлт гаргах  
8 Мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, нярай, бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах  
9 Нярай, бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан хоол үйлдвэрлэлийн технологи үйл ажиллагааны улсын байцаагчийн дүгнэлт  гаргах  
10 Ургамал, ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн, ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоо, үр суулгацад стандартын шаардлага хангаж буй эсэх талаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах

Бүтээгдэхүү-ний дүгнэлт гарч байгаа

Үйл ажиллагааны дүгнэлт гаргахгүй
11 Агаарын бохирдлыг бууруулах тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэсэн, импортлосон зуухны хаягдал утааны хэмжилтийн дүн, техникийн шаардлага хангасан байдалд улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах  
12 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлд улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах  
13 Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн агуулахын ажлын байрны дүгнэлт гаргах  
14 Эм, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний дүгнэлт гаргах  
15 Хөрс, ус, гоо сайхны бүтээгдэхүүний дүгнэлт гаргах  
16 Орчны эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээний үйл ажиллагааны дүгнэлт гаргах  
17 Хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүний болон үйл ажиллагааны дүгнэлт гаргах  
18 Хүүхдийн тоглоомны эрүүл ахуйн төлөв байдлын болон үйл ажиллагааны дүгнэлт гаргах  
19 Хүүхдийн тоглоомны бүтээгдэхүүний дүгнэлт гаргах  
20 Сургуулийн өмнөх, ерөнхий болон дээд боловсролын үйл ажиллагааны дүгнэлт гаргах  
21 Өргөх кран, лифт, эскалаторт ашиглах зөвшөөрөл олгох дүгнэлт гаргах  
22 Гэрийн тэжээвэр амьтны экспортын гэрчилгээ олгох  
23 Хувийн хэрэглээний мах, махан бүтээгдэхүүний экспортын гэрчилгээ олгох  
НИЙТ 23