ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ний өдөр боллоо.Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

НМХГ-ын Төв лабораторит иргэдийн хүсэлтээр шинжлэгдсэн дээжийн судалгааны танилцуулга 2018 оны 1-5 сарын мэдээллийн тухай.

                                     Хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 12 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

НМХГ-ын Төв лабораторит иргэдийн хүсэлтээр шинжлэгдсэн дээжийн судалгааны танилцуулга 2018 оны 1-5 сарын мэдээллийн тухай Хүлээн авахын шинжээч Б.Хандсүрэн,   Чанарын менежер Д.Эрдэнэтуяа нар танилцууллаа.

                                                            Чанарын менежер Д.Эрдэнэтуяа