“ТАМХИНЫ ИШГҮЙ БАЙГУУЛЛАГА- ТАМХИГҮЙ ОРЧИН” АЯН

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас зарласан “Тамхины ишгүй байгууллага- Тамхигүй орчин” аяны хүрээнд НМХГ-аас гаргасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу“Тамхи, дам тамхидалтын хор уршгаас сэргийлэх” сэдэвт  сургалтыг ЧД-ийн сэтгэц судлал, аддиктологийн их эмч, сэтгэц гэм судлалын шинжээч эмч Б.Мөнхнасан, ЧДМХХ-ийн Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Ж.Сандугаш нар тус хэлтсийн байцаагч нарт зохион байгууллаа.