ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

МХЕГ-ын дэд даргын баталсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12 дугаар ангийн монгол хэл, математикийн хичээлийн стандартын хэрэгжилтэнд тандалт судалгаа хийх” удирдамжийн дагуу   47, 13, 113 дугаар сургуулийн төгсөлтийн болон улсын шалгалтын явцад тандалт судалгаа хийж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *