МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

        Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто засвар үйлчилгээ, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад худалдаалагдаж  буй тос, тосолгооны материал, автохимийн бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг иргэд, аж ахуйн нэгжүүд, авто засварын газруудад “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэглэгчдэд чанартай бүтээгдэхүүн хүргэх зорилгоор мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаж байна.