ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

МХЕГ-ын даргын баталсан 2018 оны 01/116 дугаар “Их сургууль, дээд сургууль, коллежиудын төгсөлт, оюутны багц цагийн гүйцэтгэлд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй Хүрээ мэдээлэл холбоо, технологийн дээд сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн төгсөлт, оюутны багц цагийн гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийлээ.