ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төвд зохион байгуулагдаж буй Зуслангийн удирдах ажилтаны сургалтад Хүүхдийн зусланд мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжууд, зуслангийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангах болон хяналтын хуудасны талаар мэдээлэл хийлээ. Сургалтад нийт 40 гаруй удирдах ажилтан оролцов.