ЭМИЙН САНГУУДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй Замбага, Онч энх онош, ТООМАА, Хясаан тэнгэр эмнэлгүүд, Монос Багануур, Мөнгөн тооройт, Чин ач буянт, Тайн ам эмийн сангуудад батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэв.