ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *