ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж байна.