“ЭРҮҮЛ МАЛ-ЭРСДЭЛГҮЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЯН”

“ЭРҮҮЛ МАЛ-ЭРСДЭЛГҮЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН” аяны хүрээнд Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцины тандалтад 1, 3, 4, 5, 6, 7 хорооны малтай өрхүүдээр ОБХ-ийн албан хаагчидтайгаа хяналт хийж, уг өвчний талаар болон вакцин таригдсанаас хойш 21 хоногт мах, 14 хоногийн дотор сүүг хэрэглэж болохгүйг анхааруулан ажиллалаа.