ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

МХЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01/17 тоот удирдамжийн дагуу Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороонд байрлах шалган нэвтрүүлэх товчооны орчим зам дээрх худалдаа хийж буй иргэд, насан хүрээгүй хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд дүүргийн 4 дүгээр хорооны Засаг дарга, хорооны хэсгийн байцаагч /цагдаа/, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хамтарсан хяналт шалгалт хийж мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг өгч, дахин зам дээр ил задгай худалдаа, үйлчилгээ хийхгүй явуулахгүй байхыг анхаарууллаа.