"/> БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ МХХ-ЭЭС ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРТ ХИЙГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫН ХАМРАЛТ