ГАЧУУРТЫН АМНЫ ХАДНЫ СҮГ ЗУРГИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН БАЙДАЛД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

МХЕГ-ын даргын баталсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалтыг шалгах удирдамжийн хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших Гачууртын амны хадны сүг зургийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. шалгалт үргэлжилж байна.