МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДЭД СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын цахим мэдээлэлээр 2018 
оны 03 дугаар сарын 05-ны байдлаар Дорноговь аймгийн зургаан сум, Дундговь аймгийн гурван сум, Булган аймгийн зургаан сум, Төв аймгийн гурван сум зэрэг 11 аймгийн 27 суманд шүлхийн өвчний 30 голомттой байна. Эдгээр голомтуудад хорио цээрийн дэглэм тогтоогоод байгаа юм. Нийт мал бүхий иргэдэд шүлхий өвчин болон бусад өвчнөөмс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай. Мэргэжлийн байгууллага Чингэлтэй дүүргийн Содхан ХХк-ий мал эмнэлэгтэй хандах шаардлагатай Тус мал эмнэлэг нь Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороон дээр байрлаж байгаа.