СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтад анхаарах асуудал” сэдвээр дүүргүүдийн ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд, Соёлын төвийн захирлууд, мэдээллийн сан хариуцсан ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.