ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, эм био бэлдмэл, эмчилгээний чанар, дэд бүтэц, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, хэмжил зүйн хяналтын чиглэлээр хамтран зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ