ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НМХГ-ын тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу халдвар судлалын асуудал хариуцсан улсын /ахлах/ байцаагчдад Халдвар судлалын хяналт анхаарах асуудал сэдэвт сургалтыг нэгдсэн төв лабораторитай хамтран зохион байгууллаа