ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Цагаан сарын баяраар ажиллах хуваарь батлах тухай А/01 2018.02.02 Нээх
2 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай А/02 2018.02.06 Нээх
3 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03 2018.02.14 Нээх
4 Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай   А/04 2018.02.14 Нээх
5 Агаарын бохирдолтой тэмцэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар хяналт шалгалт тавьж ажиллах улсын /ахлах/ байцаагчидад бинзен шатахууны мөнгө гаргах А/05 2018.02.27 Нээх
6 Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/06 2018.03.12 Нээх
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2018.03.12 Нээх
8 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай А/08 2018.03.20 Нээх
9 Уулзалтанд оролцуулах тухай А/09 2018.03.23 Нээх
10 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/10 2018.03.28 Нээх
11 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд тандалт хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/11 2018.04.09 Нээх
12 Эд аж ахуй тооллого явуулах тухай А/12 2018.04.16 Нээх
13 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/13 2018.04.16 Нээх
14 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/14 2018.04.30 Нээх
15 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад хоол, унааны мөнгө, олгох тухай А/15 2018.04.30 Нээх
16 Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/16 2018.05.07 Нээх
17 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай А/17 2018.05.07 Нээх
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/18 2018.05.14 Нээх
19 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/19 2018.05.22 Нээх
20 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх хуваарийг шинэчилэн батлах тухай   А/20 2018.05.23 Нээх
21 Үнэлгээний хороо шинэчлэн байгуулах тухай А/21 2018.05.28 Нээх
22 Комис томилох тухай А/22 2018.05.29 Нээх
23  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/23 2018.05.29 Нээх
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/ 24 2018.06.05 Нээх
25 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс Урьдчилан сэргийлэх, ариутгал халдваргүйтлийн цэгт ажилласан улсын /ахлах/ байцаагчдад хоолны мөнгөний зардал гаргах тухай А/ 25 2018.06.12 Нээх
26 Улсын баяр наадмаар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/ 28 2018.06.25 Нээх
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/ 31 2018.07.03 Нээх
28 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед орлон ажиллах хуваарийг батлах тухай А/ 33 2018.07.20 Нээх
29 Лабораторийн шинжилгээний сорилтын тайлан батлах тухай А/ 34 2018.07.23 Нээх
30 “Даншиг наадам- хүрээ цам” наадмаар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай   А/ 35 2018.07.24 Нээх
31 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлж, хяналт шалгалт хийхэд шаардагдах зардлыг гаргах А/ 36 2018.07.24 Нээх
32 “Нүүдэлчин Монгол” наадамд хяналт тавьж ажиллахад шаардагдах зардал гаргах тухай А/37 2018.08.14 Нээх
33 Хүн, мал амтьны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/39 2018.08.15 Нээх
34 Хүн, мал амтьны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/42 2018.09.05 Нээх