ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Цагаан сарын баяраар ажиллах хуваарь батлах тухай А/01 2018.02.02 Нээх
2 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай А/02 2018.02.06 Нээх
3 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03 2018.02.14 Нээх
4 Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай   А/04 2018.02.14 Нээх
5 Агаарын бохирдолтой тэмцэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар хяналт шалгалт тавьж ажиллах улсын /ахлах/ байцаагчидад бинзен шатахууны мөнгө гаргах А/05 2018.02.27 Нээх
6 Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/06 2018.03.12 Нээх
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2018.03.12 Нээх
8 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай А/08 2018.03.20 Нээх
9 Уулзалтанд оролцуулах тухай А/09 2018.03.23 Нээх
10 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/10 2018.03.28 Нээх
11 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд тандалт хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/11 2018.04.09 Нээх
12 Эд аж ахуй тооллого явуулах тухай А/12 2018.04.16 Нээх
13 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/13 2018.04.16 Нээх
14 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/14 2018.04.30 Нээх
15 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад хоол, унааны мөнгө, олгох тухай А/15 2018.04.30 Нээх
16 Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/16 2018.05.07 Нээх
17 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай А/17 2018.05.07 Нээх
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/18 2018.05.14 Нээх
19 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/19 2018.05.22 Нээх
20 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх хуваарийг шинэчилэн батлах тухай   А/20 2018.05.23 Нээх
21 Үнэлгээний хороо шинэчлэн байгуулах тухай А/21 2018.05.28 Нээх
22 Комис томилох тухай А/22 2018.05.29 Нээх
23  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/23 2018.05.29 Нээх
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/ 24 2018.06.05 Нээх
25 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс Урьдчилан сэргийлэх, ариутгал халдваргүйтлийн цэгт ажилласан улсын /ахлах/ байцаагчдад хоолны мөнгөний зардал гаргах тухай А/ 25 2018.06.12 Нээх
26 Улсын баяр наадмаар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/ 28 2018.06.25 Нээх
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/ 31 2018.07.03 Нээх
28 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед орлон ажиллах хуваарийг батлах тухай А/ 33 2018.07.20 Нээх
29 Лабораторийн шинжилгээний сорилтын тайлан батлах тухай А/ 34 2018.07.23 Нээх
30 “Даншиг наадам- хүрээ цам” наадмаар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай   А/ 35 2018.07.24 Нээх
31 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлж, хяналт шалгалт хийхэд шаардагдах зардлыг гаргах А/ 36 2018.07.24 Нээх
32 Хөрөнгө бүртгэх тухай   А/ 38 2018.08.14 Нээх
33 Хөрөнгө бүртгэх тухай   А/ 40 2018.08.30 Нээх
34 Чиглэлийн хэлтсүүдийг хариуцах тухай А/ 41 2018.09.04 Нээх
35 “Нүүдэлчин Монгол” наадамд хяналт тавьж ажиллахад шаардагдах зардал гаргах тухай А/37 2018.08.14 Нээх
36 Хүн, мал амтьны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт эрчимжүүлэх тухай А/39 2018.08.15 Нээх
37 Хүн, мал амтьны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/42 2018.09.05 Нээх
38 Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/ 43 2018.09.05 Нээх
39 Япон, Солонгосын соёлын өдрүүд – ийн арга хэмжээнд хяналт тавьж ажиллах тухай А/ 44 2018.09.12 Нээх
40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/ 45 2018.09.13 Нээх
41 Автомашингүй өдөр ажиллах хуваарь батлах тухай А/ 46 2018.09.21 Нээх
42 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай    А/ 47 2018.09.26 Нээх
43 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай А/ 48 2018.09.26 Нээх
44 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай    А/49 2018.09.28 Нээх
45 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/50 2018.10.02 Нээх
46 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/51 2018.10.02 Нээх
47 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/52 2018.10.08 Нээх
48 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/53 2018.10.08 Нээх
49 Хөрөнгийн данснаас дансанд шилжүүлэх тухай А/54 2018.10.11 Нээх
50 Комисс томилох тухай А/55 2018.10.16 Нээх
51 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/56 2018.10.16 Нээх
52 Эд аж ахуй тооллого явуулах тухай А/57 2018.10.16 Нээх
53 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах, комиссын дүрэм батлах тухай А/58 2018.10.23 Нээх
54 Нийслэлийн нийтийн тээврийн автобус болон үйлчилгээний газруудад байрлуулах зөвлөмж, анхааруулга хэвлүүлэхэд шаардагдах төсөв олгох тухай А/59 2018.10.29 Нээх
55 Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/60 2018.10.29 Нээх
56 Сэтгэцэд нөлөөт эм, мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулагдах сургалт, зөвлөмж, анхааруулга хэвлүүлэхэд шаардагдах төсөв олгох тухай А/61 2018.11.06 Нээх
57 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/62 2018.11.06 Нээх
58 Хариуцлага жижүүр томилох тухай А/63 2018.11.07 Нээх
59 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/64 2018.11.19 Нээх
60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/65 2018.11.19 Нээх
61 Ой, хээрийн түймэр, хууль бусаар байгалийн нөөц баялаг ашиглахаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатахууны зардал гаргах тухай А/66 2018.11.27 Нээх
62 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/67 2018.11.30 Нээх