АГААР ЦЭВЭРШҮҮЛЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ХЯНАЛТ ХИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАА

Нийслэлийн агаарын бохирдол бууруулах газраас Сонгино хайрхан дүүргийн Агаарын чанарыг сайжруулах 4 дүгээр бүсэд хамаарагдах Ирээдүй цогцолбор, 12 дугаар сургууль, 79, 90, 99,101, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 118, 119 цэцэрлэгүүдэд нийт 369 ширхэг агаар цэвэршүүлэгчийг хүлээлгэн өгсөн байдалд Боловсролын хяналтын байцаагчид хяналт хийж агаар чийгшүүлэгчийг зааврын дагуу ажиллуулах, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, ажиллуулах горимыг танилцуулан, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангуулж зөв байрлуулах, зөвхөн хүүхдийн орчинд буюу анги, бүлэгт хэрэглэх талаар анхааруулга зөвлөгөө өгч ажиллав.