“ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧНИЙ ҮЕД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХЭРХЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААР”

МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу эмнэлгүүдэд “Журам заавар шинэчлэн батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А328 дугаар тушаалыг сурталчлан таниулах, хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж хариу арга хэмжээг сайжруулах зорилгоор БГД-т үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 19 байгууллагын 27 мэргэжилтэнг хамруулан Хоол хүнсээр дамжих өвчний үед эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрхэн ажилах талаар сургалт зохион байгууллаа.