“ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДЭД ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ АХУЙН ДАДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ”, “ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛ” СЭДВҮҮДЭЭР СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

“ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДЭД ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ АХУЙН ДАДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ”, “ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛ” СЭДВҮҮДЭЭР СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2018 оны төлөвлөгөөний дагуу Налайх дүүргийн цэцэрлэгүүдийн туслах багш нарт зориулсан сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан ба “Цэцэрлэгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал”, “Шимэгч хорхойн халдвар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх”, “Цэцэрлэгийн хүүхдэд эзэмшүүлэх эрүүл ахуйн дадал, үнэлгээ”, “Хүүхдийн эрхийн хамгаалал” сэдвүүдээр сургалт хийлээ.