ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21

 ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21 

“Хуулиа мөрдье-21” сарын аяны хүрээнд Баянгол дүүрэг дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс дүүргийн гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэлтэй хамтран  “Архины хор хөнөөл” сэдэвт сургалтыг дүүргийн их, дээд сургууль, Монголын үндэсний их сургуулийн 216 оюутныг хамруулан зохион байгууллаа.                   

Сургалтанд оролцогчдод Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг сурталчилан, архи, тамхины хор хөнөөлийн талаар  мэдээлэл, зөвлөмж өгч ажиллалаа.