ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭМНЭЛГҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭМНЭЛГҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ЭМС-ын хоол хүнсээр дамжих өвчний үед авах хариу арга хэмжээ авах “Журам, заавар шинэчлэн батлах тухай” А/328 тоот тушаалыг сурталчлан таниулах сургалтыг Чингэлтэй дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг ӨЭМТөвүүд, ТТАХНЭ, ЧЭМТ болон ортой эмнэлгүүдийн 30 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад зохион байгуулж, санал солилцлоо.