ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21

ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21

“Хуулиа мөрдье-21” аяны хүрээд 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр Налайх дүүргийн зоогийн газар, баар, клуб, караокенуудад Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс хамтран 21 нас хүрээгүй иргэдэд архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн эсэх, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хуулийн хэрэгжилтийн байдалд шөнийн шалгалт хийлээ. Шалгалтанд 10 ААН байгууллага хамрагдсан ба ямар нэг зөрчил илрээгүй.