ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21

ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21

Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүүхэд гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Хуулиа мөрдье 21”-ийн хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад “Архины хүний эрүүл мэнд, сэтэгцэд нөлөөлөх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна.