СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“Үлэмж Гросерс” ХХК-наас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баянхутаг, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Л.Болдбаяр нар 2018 оны 02 сарын 09-ний өдөр Гүүд Прайс хүнсний сүлжээ дэлгүүрийн 26 ажилчдад Хүнсний бүтээгдэхүүий сав баглаа боодолд тавигдах шаардлага, Үйлдвэрлэлийн ослын талаар сэдвээр сургалт зохион байгуулж, ажилчдын сонирхсон асуултад хариулт өгч ажиллав.