СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн боловсролын газар, Төрийн бус цэцэрлэгүүдийн холбоотой хамтран Нийслэлд шинээр сургалтын байгууллага байгуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчинд тавигдах шаардлага сэдвээр хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 60 гаруй байгууллага, аж ахуйн нэгж оролцлоо