БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙГ ХАБҮЛЛ-ЫН ЭМИЙН ЛАБОРАТОРИД ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА

Иргэний ирүүлсэн гомдлын хүрээнд САУАП, БИОПЛАС, БАРШИМ, СҮРЛЭГ АЛТАЙН БАРАГШУН, МОНГОЛ АЛТАЙН БАРАГШУН биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийж, бүтээгдэхүүнийг МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ-ын Эмийн лабораторид шинжилгээнд хамрууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *