ӨРГӨХ МЕХАНИЗМ АШИГЛАГЧ ЭЗЭМШИГЧ ТАНЫ СОНОРТ

Та дараах хяналтын хуудастай танилцаж, заавал мөрдөх 8-н дүрмээс өөрийнхөө ашиглаж эзэмшиж буй өргөх байгууламжийн хамаарах хууль, дүрмээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж “Зөрчлийн тухай” хуулийн 5.15 дугаар зүйл 1.3 дахь хэсэгт заасан“Аюулгүй ажиллагааны журам”-ыг зөрчихгүй байхыг анхааруулья