ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧНИЙ ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧНИЙ ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

 Хоол хүнсээр дамжих өвчний үед авах хариу арга хэмжээ авах “Журам, заавар шинэчлэн батлах тухай” ЭМС-ын А/328 тоот тушаалыг сурталчлан таниулах салбарын сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн ӨЭМ Төвүүд, хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн 58 аж ахуйн нэгжийн 69 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад зохион байгуулж, санал солилцон АНХААРУУЛГА хүргүүллээ. Цаашид тус дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа клиникийн эмнэлгүүд болон сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт тус сургалтыг давтамжтайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.