СУРГАЛТЫН МЭДЭЭ

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр “Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа ажил холбогдоххууль эрх зүйн талаарБайгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Баасанхүү, барилгын ашиглалтыг сайжруулах талаар барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Т.Батсүх, Ж.Жүгдэрмаа нар сургалт зохион байгуулж ажиллалаа.