“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21”

“Хуулиа мөрдье-21” сарын аяны хүрээнд Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1 хэлтэстэй хамтран шөнийн цагаар ажиллаж байгаа баар, ресторан, дэлгүүрээр урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийлээ.