ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ 2017 ОН

Д/Д Тушаалын товъёо Дугаар Он сар өдөр  
1 2017 оны ээлжийн амралт батлах  тухай Б/01 2017.01.02 Нээх
2 А.Номуундарьд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/02 2017.01.02 Нээх
3 М.Цацралд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/03 2017.01.02 Нээх
4 Д.Гэрэлгуад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/12 2017.01.09 Нээх
5 Э.Отгонсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/15 2017.01.09 Нээх
6 Х.Энхнямд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/19 2017.01.12 Нээх
7 Бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын албан хаагчдыг чөлөөлөх тухай Б/23 2017.01.13 Нээх
8 Бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Тамгын газрын албан хаагчдыг ажилд томилох тухай Б/24 2017.01.13 Нээх
9 Бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан чиглэл дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүд болон Төв лабораторийн албан хаагчдыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/25 2017.01.13 Нээх
10 Бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан чиглэл дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүд болон Төв лабораторийн албан хаагчдыг ажилд томилох тухай Б/26 2017.01.13 Нээх
11 Бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Чиглэлийн ахлах, Дүүргүүд дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн тасгийн дарга нарыг ажилд томилох тухай Б/27 2017.01.16 Нээх
12 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэнд ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/28 2017.01.16 Нээх
13 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэнд ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/29 2017.01.16 Нээх
14 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэнд ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/30 2017.01.16 Нээх
15 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Хан-уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэнд ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/31 2017.01.16 Нээх
16 Г.Цэцэгдэлгэрт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/45 2017.01.23 Нээх
17 Д.Дуламрагчаад буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/54 2017.01.24 Нээх
18 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Төб лабораторийн цахилгаанчин П.Баяжихд ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/56 2017.01.25 Нээх
19 Т.Самбууд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/69 2017.01.30 Нээх
20 Б.Болорт чөлөө олгох тухай Б/71 2017.01.31 Нээх
21 Л.Хишигсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/72 2017.01.31 Нээх
22 О.Нарангэрэлд чөлөө олгох тухай Б/74 2017.01.31 Нээх
23 С.Оюунбатад чөлөө олгох тухай Б/78 2017.02.02 Нээх
24 М.Лхавгасүрэнд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/79 2017.02.02 Нээх
25 Т.Эрдэнэболорт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/81 2017.02.03 Нээх
26 А.Урангуад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/85 2017.02.06 Нээх
27 Ц.Жаргал, Г.Балжинням нарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/104 2017.02.08 Нээх
28 Ц.Алтансүхэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/108 2017.02.09 Нээх
29 Г.Цагаанцоожид цалинтай чөлөө олгох тухай Б/112 2017.02.10 Нээх
30 Б.Бадамсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/117 2017.02.14 Нээх
31 Н.Насанжаргалыг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/123 2017.02.14 Нээх
32 М.Цэндсүрэнг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/124 2017.02.14 Нээх
33 Д.Бат-Энхтэй хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулах тухай Б/129 2017.02.14 Нээх
34 Н.Мөнхзүлтай хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулах тухай Б/130 2017.02.14 Нээх
35 Б.Ган-Уулд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/131 2017.02.14 Нээх
36 А.Жавзандуламд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/132 2017.02.20 Нээх
37 Н.Гэрэлт-Одод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/146 2017.02.22 Нээх
38 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Төв лабораторийн лаборант Ч.Төгс-Очирт ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/148 2017.02.22 Нээх
39 Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо нь хасагдсан Төв лабораторийн химич Ч.Үүрийнцолмонд ажлаас халагдсаны тэтгэлэг олгох тухай Б/149 2017.02.22 Нээх
40 З.Сарангэрэлд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/166 2017.02.22 Нээх
41 Н.Нарангэрэлд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/169 2017.02.23 Нээх
42 Ш.Ариунзаяд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/170 2017.02.23 Нээх
43 Б.Амарзаяа, Л.Загдхорлоо нарт цалингүй чөлөө олгох тухай Б/171 2017.02.23 Нээх
44 Г.Батзаяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/172 2017.02.24 Нээх
45 Д.Бямбадуламд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/173 2017.02.24 Нээх
46 Н.Дэлгэртүяад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/174 2017.02.24 Нээх
47 Д.Сүрэнхорлоод буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/186 2017.03.02 Нээх
48 Д.Ганчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/191 2017.03.07 Нээх
49 Ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж, томилох тухай Б/192 2017.03.07 Нээх
50 С.Батхуягт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/193 2017.03.10 Нээх
51 Т.Энхтүвшинд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/194 2017.03.10 Нээх
52 Ц.Санбууд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/198 2017.03.13 Нээх
53 Б.Сүхбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/201 2017.03.15 Нээх
54 Б.Эрхэмбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/202 2017.03.15 Нээх
55 Ч.Догсомд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/214 2017.03.21 Нээх
56 В.Батсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/221 2017.03.22 Нээх
57 Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын үр дүнг сайжруулах тухай Б/222 2017.03.28 Нээх
58 Ш.Оюунчимэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/224 2017.03.29 Нээх
59 Д.Хишиг-Эрдэнэд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/225 2017.03.29 Нээх
60 Г.Хуягбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/243 2017.04.05 Нээх
61 Р.Алтайд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/244 2017.04.05 Нээх
62 Э.Эрдэнэжаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/245 2017.04.05 Нээх
63 Д.Ганбатад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/246 2017.04.05 Нээх
64 Г.Ариунболдод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/247 2017.04.05 Нээх
65 Г.Гантөмөрд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/257 2017.04.07 Нээх
66 И.Наранцэцэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/267 2017.04.07 Нээх
67 О.Хишигбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/268 2017.04.14 Нээх
68 С.Уранчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/282 2017.04.17 Нээх
69 О.Мөнгөнтуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/278 2017.04.19 Нээх
70 Г.Цэцэгдэлгэрт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/284 2017.04.25 Нээх
71 Ц.Нэргүйд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/286 2017.04.25 Нээх
72 Ц.Цэрмаад буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/319 2017.05.10 Нээх
73 Ү.Жаргалантад буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/323 2017.05.17 Нээх
74 Д.Жамсранд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/324 2017.05.17 Нээх
75 Х.Наранбаатарт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/350 2017.06.02 Нээх
76 Н.Наранчимэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/363 2017.06.13 Нээх
77 Д.Дамдинрагчаад буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/364 2017.06.13 Нээх
78 Т.Отгонсүрэнд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/376 2017.06.20 Нээх
79 Т.Түмэндэмбэрэлд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/380 2017.06.22 Нээх
80 Д.Дэлгэрмаад буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/400 .2017.07.03 Нээх
81 С.Батхуягт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/403 2017.07.03 Нээх
82 Т.Түмэндэлбэрэлд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/410 2017.07.05 Нээх
83 Д.Цэндсүрэнд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/468 2017.08.18 Нээх
84 М.Мөнгөнчимэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/475 2017.08.24 Нээх
85 З.Зоригтхүүд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/476 2017.08.30 Нээх
86 Ц.Алтансүхэд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/509 2017.09.07 Нээх
87 Б.Баттулгад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/514 2017.09.12 Нээх
88 Ч.Өсөхжаргжлд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/515 2017.09.12 Нээх
89 Т.Орхонд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/516 2017.09.12 Нээх
90 Ц.Зуунчимэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/522 2017.09.14 Нээх
91 О.Отгонбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/524 2017.09.18 Нээх
92 Ч.Болорсайханд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/530 2017.09.21 Нээх
93 Б.Энхжинд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/533 2017.09.21 Нээх
94 Ч.Төрбатад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/534 2017.09.24 Нээх
95 П.Чойсүрэнд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/548 2017.09.25 Нээх
96 М.Наранцэцэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай  Б/549 2017.09.25 Нээх
97 Х.Чимгээд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/556 2017.10.05 Нээх
98 Н.Энхмөнхөд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/557 2017.10.05 Нээх
99 А.Жаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/558 2017.10.05 Нээх
100 Ц.Даваажаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/560 2017.10.05 Нээх
101 М.Эрдэнэбулганд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/562 2017.10.05 Нээх
102 Д.Туяасайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/563 2017.10.05 Нээх
103 Т.Төгсбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/564 2017.10.05 Нээх
104 Б.Батболдод буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/593 2017.10.19 Нээх
105 Т.Энхтүвшинд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/610 2017.10.27 Нээх
106 Г.Эрдэнэхүүд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/611 2017.10.27 Нээх
107 Б.Оргилд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/612 2017.10.27 Нээх
108 Б.Тамирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/613 2017.10.27 Нээх
109 Г.Ариунболдод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/614 2017.10.27 Нээх

 

110 Ч.Цолмонд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/621 2017.10.31 Нээх
111 Х.Нямбаатарыг сургалтанд оролцуулах тухай Б/628 2017.11.03 Нээх
112 Д.Цэнд-очирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/630 2017.11.06 Нээх
113 Ж.Туулд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/634 2017.11.10 Нээх
114 Ж.Алтанбаганад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/639 2017.11.13 Нээх
115 Х.Цогтсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/638 2017.11.13 Нээх
116 Д.Амарбаясгаланд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/641 2017.11.14 Нээх
117 Д.Бямбадорж сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/640 2017.11.14 Нээх
118 И.Наранцэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/652 2017.11.21 Нээх
119 У.Солонгод буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/663 2017.11.27 Нээх
120 Б.Алтансувдад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/664 2017.11.27 Нээх
121 Р.Оюунгэрэлд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/665 2017.11.27 Нээх
122 Л.Болдбаярт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/661 2017.11.27 Нээх
123 Д.Урнаад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/662 2017.11.27 Нээх
124 Н.Мягмарсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/676 2017.11.30 Нээх
125 М.Ганганнавчид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/677 2017.11.30 Нээх
126 Б.Хашчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/673 2017.11.30 Нээх
127 Ш.Оюунчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/674 2017.11.30 Нээх
128 С.Лхагвадуламыг сургалтанд оролцуулах тухай Б/690 2017.12.06 Нээх
129 Ц.Хорлоообаатарт  цалингүй чөлөө олгох тухай Б/688 2017.12.06 Нээх
130 Г.Цэцгээд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/694 2017.12.06 Нээх
131 З.Ундаръяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/691 2017.12.06 Нээх
132 Б.Оюунсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/692 2017.12.06 Нээх
133 Т.Хуланд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/695 2017.12.11 Нээх
134  Б.Бат-эрдэнэд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/698 2017.12.11 Нээх
135 Ц.Энхзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/699 2017.12.11 Нээх
136 Шагнаж урамшуулах тухай Б/696 2017.12.11 Нээх
137 Н.Дэлгэртуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/697 2017.12.11 Нээх
138 Н.Одончимэгт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/709 2017.12.12 Нээх
139 Я.Дамдинрагчаад буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/710 2017.12.12 Нээх
140 Б.Билгүүнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/706 2017.12.12 Нээх
141 М.Мөнхгэрэлд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/707 2017.12.12 Нээх
142 Д.Жавзандуламд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/708 2017.12.12 Нээх
143 С.Болорцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/704 2017.12.12 Нээх
144 Шагнаж урамшуулах тухай Б/705 2017.12.12 Нээх
145 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/701 2017.12.12 Нээх
146 Б.Отгонцэнгэлд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/712 2017.12.12 Нээх
147 Д.Болортуяад  хүүрэд асрах чөлөө олгох тухай Б/713 2017.12.18 Нээх
148 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/715 2017.12.19 Нээх
149 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/714 2017.12.19 Нээх
150 Н.Нарангэрэлд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/719 2017.12.25 Нээх
151 Э.Сэргэлэнбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/720 2017.12.26 Нээх
152 Б.Эрхэмбаярт буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/720 2017.12.26 Нээх