АЛБАН ХААГЧИД АНГЛИ ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА

“Ви И Ти Нет” ТББ-аас зохион байгуулж буй улсын байцаагч нарын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд зориулсан  гадаад багштай мэргэжлийн англи хэлний сургалтанд НМХГ-аас 15 албан хаагч хамрагдаж байна. Тус сургалт 6 сарын хугацаанд үргэлжлэх юм.