СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн худалдан борлуулагч Good Price хүнсний сүлжээ дэлгүүрт Зөрчлийн тухай хууль, Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн худалдах, импортлоход мөрдөгдөх хууль дүрэм журмын талаар 2018 оны 01 сарын 12-ны өдөр Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсээс сургалт хийлээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *